Jaarrekening en rapportage

Jaarrekening en rapportage

Vanuit de financiële administratie worden er door ons tussentijdse (per maand of per kwartaal) rapportages opgemaakt en aan het einde van het boekjaar vanzelfsprekend de jaarrekening, waarin opgenomen een balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Op verzoek van de klant maken wij ook specifieke maatwerk rapportages.